EBS TİCARİ PROGRAM,PAKET3

EBS TİCARİ PROGRAM,PAKET3 programımızın genel özellikleri:

EBS TicariPaket3 küçük ve orta ölçekli firmaların ön muhasebe ihtiyaçlarını kolay ve hızlı şekilde karşılayacak Cari, Stok, İrsaliye, Fatura, Kasa modüllerinden oluşan paket programdır.

Detaylı raporlama ve listeleme ile kayıt arama ve analiz.
Ağ ortamında çok kullanıcı desteği vardır.

Programa Giriş;
Kullanıcı Adı : 1 Şifre: 1
 

.

EBS TİCARİ PROGRAM,PAKET3 - DİĞER ÖZELLİKLERİ:

CARİ
Cari Hesap Tanımlama
Cari Grup
Borç Dekontu
Alacak Dekontu
Tahsilat
Ödeme
Açılış Borç
Açılış Alacak
Devir Borç
Devir Alacak
Cari Virman
Cari Hesap listesi
Cari Fiş listesi
Cari Hareket Listesi
Cari Bakiye Listesi
Cari Hesap Ekstresi
Cari Hesap Ekstresi(Stoklu)
Cari Mutabakat Mektubu
Cari Hesap Özeti

STOK
Ürün Tanımlama
Depo Tanımlama
Ürün Grubu
Stok Giriş Fişi
Stok Çıkış Fişi
Sayım Fazlası
Sayım Eksiği
Fire Fişi
Sarf Fişi
Üretimden Giriş
Stok açılış Fişi
Stok Devir Fişi
Depo Transfer Fişi
Ürün Listesi
Ürün Fiş Listesi
Ürün Hareket Listesi
Ürün Durum Listesi
Stok Ekstresi
Stok Değer Raporu
Stok Fiyat Listesi
Stok Sayım Listesi

İRSALİYE
Alış İrsaliyesi
Alış İade İrsaliyesi
Satış İrsaliyesi
Satış İade İrsaliyesi 
İrsaliye Listesi
İrsaliye Yazdırma Takip

FATURA
Alış Faturası
Alış İade Faturası
Satış Faturası
Satış İade Faturası
Fatura Listesi
İrsaliye Faturalandırma
Kapalı Fatura
Fatura Yazdırma Takip
Tevkifat
Kdv Raporu
Kdv İcmal

KASA
Kasa Tanımlama
Cariden Tahsilat
Cariye Ödeme
Diğer Tahsilat
Diğer Ödeme
Kasa Virman
Devir Gelir
Devir Gider
Açılış Gelir
Açılış Gider
Kasa Fiş Listesi
Kasa Hareket Listesi
Kasa Bakiye Listesi
Kasa Ekstresi
 

Programa Giriş;
Kullanıcı Adı : 1 Şifre: 1

.

PROGRAMIMIZIN EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

Bu bölümde programımıza ait ekran görüntüleri yer alacaktir.